Historik om GMF

1999-2000

En stor bebyggelse av villor påbörjas i Getskär, Stora Höga. Tidigare bestod marken av övervägande jordbruksmark, ängar och sommarbebyggelse med campingplats och en äldre hamn.

2002

Behovet av båtplatser är, på grund av den stora inflyttningen i kommundelen, mycket stort. Ett "glatt" gäng nybyggare börjar skissa på en ny förening och småbåtshamn. Man beslutar att kalla till ett "öppet" möte för att spana om intresse finns. Boende i Stora Höga inbjuds till öppet hus i frågan och intresset visar sig vara mycket större än vad man först anat, ca 65 personer kommer till första mötet där det också beslutas att föreningen skall bildas.

2003

På vårkanten bildas GMF (Getskärs Marina Förening) och efter bara ett halvår har den nya föreningen ca 150 medlemmar. Arbete påbörjas direkt med att få till en ny hamn. Flera förslag på placering presenteras till medlemmarna och efter diskussioner beslutas att den nya hamnen skall placeras utanför den gamla, befintliga hamnen.

2004-2006

2004 fram till hösten 2006 pågår ett ständigt arbete i diverse instanser för att få till en småbåtshamn. 
 
Styrelsen arbetar mycket med förberedelserna inför mötet med Miljödomstolen, bygglov, bryggkontrakt, val av bryggtillverkare m.m. Föreningen sjösätter sin hemsida den 16 oktober. Den 6 december kommer Miljödomstolens positiva beslut och dom för föreningen. Den 12 december lämnas bygglovsansökan in till Stenungsunds Kommun.
 
I slutet av december kommer en överklagan in på Miljödomstolens beslut.

2007

Överklagan avslås av Miljööverdomstolen den 23:e februari. Ett nytt överklagande lämnas in till Högsta Domstolen (HD) den 21 mars, där frågan nu skall avgöras. Den 27 juni får föreningen slutgiltigt sitt bygglov då inga övriga överklaganden inkommit. Dagen därpå, den 28, juni kommer det för föreningen så glädjande beskedet från Högsta Domstolen att överklagandet har avslagits. Nu kan äntligen byggnationen av hamnen påbörjas! Den 25 augusti påbörjas kontraktskrivning och försäljning av föreningens alla båtplatser. Under slutet av november månad påbörjas utplacering av vågbrytare.

2008

Byggandet av bad- och hamnbryggor påbörjas i början av året och står klara första veckan i mars. Y-bommar och belysning av flytbryggorna står därefter i tur. Föreningen har en invigning av den nya småbåtshamnen den 10 maj.